INSURETHAI.COM


ประกันภัยรถยนต์ ออนไลน์  ติดต่อสอบถาม โทร 086-303-3269

บริการประกันภัยรถยนต์

    สาระน่ารู้ ประกันภัยรถยนต์

 • การชำระค่าภาษีรถยนต์ทางอินเตอร์เนต

 • คปภ ประกาศใช้ Cash Before Cover
 • ความแตกต่างของ พรบ. และประกันภัยประเภทต่างๆ
 • วิธีประหยัดเบี้ยประกันภัยรถยนต์
 • รายชื่ออู่ซ่อมรถยนต์บริษัทต่างๆ


ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 “คุ้มครอง-คุ้มค่า”  ข้อเสนอดีๆจาก กรุงเทพประกันภัย

 


กรุงเทพประกันภัย บริษัทรับทำประกันรถยนต์ มอบความคุ้มค่า......ให้คุณ
 • ประกันภัยรถยนต์ที่ไม่ต้องตรวจสภาพรถ ก็สามารถทำประกันรถยนต์ได้ง่ายๆ ได้ทันทีเพียงติดต่อเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพประกันภัย
 • ทำประกันรถยนต์ราคาเบาๆ ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 8,600 บาท
 • ทำประกันรถยนต์คุ้มครองครอบคลุม ทุกอุบัติเหตุ ทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม้ เพราะเป็นประกันภัยชั้น 1 คุณจึงเดินทางได้อย่างไร้กังวล
 • ทำประกันรถยนต์คุ้มค่า ให้คุณประหยัดกว่าประกันภัยขั้น 1 แบบปกติสูงสุดถึง 8,500 บาท *
 • ประกันภัยรถยนต์ที่สบายใจทั้งรถเก่า-ใหม่ คุ้มครองรถของคุณที่มีอายุตั้งแต่ 1-10 ปี ซึ่งประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ปกติรับ 1 -7 ปีเท่านั้น
 • ทำประกันรถยนต์ด้วยความอุ่นใจ กับความคุ้มครองความเสียหายจากภัยก่อการร้าย
 • ประกันภัยรถยนต์ที่อุ่นใจทุกเส้นทาง ด้วยบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
 • มั่นใจ ในคุณภาพการซ่อมจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานของกรุงเทพประกันภัย

รายละเอียดความคุ้มครอง
1. ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
 
หมายเหตุ
1.1ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัยบุคคลภายนอก
1,000,000
บาท / คน
ไม่เกิน
10,000,000
ครั้ง
1.2 คุ้มครองความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกไม่เกิน
2,500,000
บาท / ครั้ง
2. ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย
2.1ความเสียหายต่อรถยนต์
ตามทุนประกัน 
บาท / ครั้ง
2.2รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้
ตามทุนประกัน 
บาท
ค่าความเสียหายส่วนแรก
5,000
บาท / ครั้ง
3 ความคุ้มครองเพิ่มเติม
3.1 อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร)
( 1 + 4 ) 100,000
บาท / คน
3.2 ค่ารักษาพยาบาล (ผู้ขับขี่ + ผู้โดยสาร)
( 1 + 4 ) 100,000
บาท / คน
3.3ประกันตัวผู้ขับขี่
300,000
บาท / ครั้ง
  เงื่อนไข
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถ
 • รับรถอายุไม่เกิน 10 ปี
 • มีบริการความช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย

บริษัท
รับผิดชอบบุคคลภายนอก
ตัวรถเอาประกันภัย
ภัยพิเศษ
ราคาปกติ
ราคาพิเศษ
ทรัพย์สิน
บุคคล
สูญหาย
ไฟไหม้
การชน
อุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล
ค่ารักษา
พยาบาล
ประกันตัว
ผู้ขับขี่
กรุงเทพ
2,500,000
1,000,000
200,000
200,000
200,000
(DD5,000)
100,000(5)
100,000(5)
300,000
8,601
7,800
กรุงเทพ
2,500,000
1,000,000
300,000
300,000
300,000
(DD5,000)
100,000(5)
100,000(5)
300,000
9,151
8,300
กรุงเทพ
2,500,000
1,000,000
400,000
400,000
400,000
(DD5,000)
100,000(5)
100,000(5)
300,000
9,611
8,700
กรุงเทพ
2,500,000
1,000,000
500,000
500,000
500,000
(DD5,000)
100,000(5)
100,000(5)
300,000
11,441
10,300
กรุงเทพ
2,500,000
1,000,000
600,000
600,000
600,000
(DD5,000)
100,000(5)
100,000(5)
300,000
12,301
11,200
กรุงเทพ
2,500,000
1,000,000
700,000
700,000
700,000
(DD5,000)
100,000(5)
100,000(5)
300,000
13,451
12,100
กรุงเทพ
2,500,000
1,000,000
800,000
800,000
800,000
(DD5,000)
100,000(5)
100,000(5)
300,000
15,301
13,800
กรุงเทพ
2,500,000
1,000,000
900,000
900,000
900,000
(DD5,000)
100,000(5)
100,000(5)
300,000
16,501
14,800
กรุงเทพ
2,500,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
(DD5,000)
100,000(5)
100,000(5)
300,000
17,801
16,000
กรุงเทพ
2,500,000
1,000,000
1,100,000
1,100,000
1,100,000
(DD5,000)
100,000(5)
100,000(5)
300,000
19,700
17,700

DD = ค่าเสียหายส่วนแรก กรณีผู้เอาประกันเป็นฝ่ายประมาท

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย
แยกตามยี่ห้อรถ / รุ่นรถ และปีรถ (เฉพาะรถนั่งส่วนบุคคล รหัส 110,120)


รถยนต์กลุ่ม 5

- TOYOTA Vios, Yaris, Avanza / HONDA Jazz, City / NISSAN tida / รถกระบะ 4 ประตู (จดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

1.รถจดทะเบียนปี 2004-2006 ทุนประกัน 200,000 บาท เบี้ยพิเศษ 7,800 บาท
2.รถจดทะเบียนปี 2007-2009 ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยพิเศษ 8,300 บาท
3.รถจดทะเบียนปี 2010-2012 ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยพิเศษ 8,700 บาท
4.รถจดทะเบียนปี 2013 ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยพิเศษ 10,300 บาท


*********************************************
รถยนต์กลุ่ม 4

- TOYOTO Altis, Innova, Fortune, Sport Rider
- HONDA Civic / MAZDA 3 / FORD Focus Escape / CHEVROLDT Safira

1รถจดทะเบียนปี 2004-2005 ทุนประกัน 300,000 บาท เบี้ยพิเศษ 8,300 บาท
2.รถจดทะเบียนปี 2006-2008 ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยพิเศษ 8,700 บาท
3.รถจดทะเบียนปี 2009-20010 ปี ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยพิเศษ 10,300 บาท
4.รถจดทะเบียนปี 20011-2012 ทุนประกัน 600,000 บาท เบี้ยพิเศษ 11,200 บาท
5.รถจดทะเบียนปี 2013 ทุนประกัน 700,000 บาท เบี้ยพิเศษ 12,100 บาท

*********************************************
รถยนต์กลุ่มที่ 3

- TOYOTO Camry, Wish / HONDA Accord, CRV
- NISSAN Teana / ISUZU MU 7


1.รถจดทะเบียนปี 2004 ทุนประกัน 400,000 บาท เบี้ยพิเศษ 8,700 บาท
2.รถจดทะเบียนปี 2005-2006 ทุนประกัน 500,000 บาท เบี้ยพิเศษ 10,300 บาท
3.รถจดทะเบียนปี 2007 ปี ทุนประกัน 600,000 บาท เบี้ยพิเศษ 11,200 บาท
4.รถจดทะเบียนปี 2008-2009 ปี ทุนประกัน 700,000 บาท เบี้ยพิเศษ 12,100 บาท
5.รถจดทะเบียนปี 2010 ทุนประกัน 800,000 บาท เบี้ยพิเศษ13,800 บาท
6.รถจดทะเบียนปี 2011 ทุนประกัน 900,000 บาท เบี้ยพิเศษ 14,800 บาท
7.รถจดทะเบียนปี 2012 ทุนประกัน 1,000,000 บาท เบี้ยพิเศษ 16,000 บาท
8.รถจดทะเบียนปี 2013 ทุนประกัน 1,100,000 บาท เบี้ยพิเศษ 17,700 บาท

Copyright (c) 2006 by InsureThai.com